★★★ Herenwold vof ★★★

Ieder mens mag meedoen in de maatschappij. Ongeacht een beperking mag men zich ontwikkelen en ontplooien. Een ieder heeft het recht op eigen keuzes. Dat geldt voor leren, werken, wonen en vrijetijdsbesteding in een omgeving die daartoe de meeste kansen biedt. Herenwold verleent op een vernieuwende manier zorg en diensten. Een zinvolle dag-, weekend- en vakantieopvang. Tevens ondersteuning bij de cognitieve ontwikkeling. Mensen met een beperking zijn welkom. Diëten en medicijnen zijn geen belemmering.

Bij Herenwold vof kunt u gebruik maken van verschillende zorgdiensten vanuit de Wlz of Jeugdwet.

Herenwold vof expertise centrum kan samen met de mensen met een beperking, of diens ouders/verzorgers, werken aan een zo zelfstandig mogelijke invulling van een zinvolle dagbesteding. Stimuleren, aanbieden en begeleiden van activiteiten die gericht zijn op zelfstandigheid en ontwikkeling zijn de speerpunten.

De begeleiding kan gericht zijn op: dagopvang, logeeropvang, verpleging, coaching, ouderen begeleiding, PGB ondersteuning, bewindvoering, mentorschap en curatele.

Neem gerust een kijkje op onze website en neem contact met ons op als je vragen hebt.

Uitgebreid bekend met:

  • Early Intervention methode Kleine Stapjes
  • Feuerstein-methode
  • Eigen kracht methode
  • Persoonlijke toekomstplanning
  • Tripel P methode

Wij zijn ervan overtuigd dat elk persoon een volgende stap kan maken in zijn of haar ontwikkeling.
Tevens hebben we de overtuiging dat elk mens uniek is en elk persoon de intrinsieke behoefte heeft zich te ontwikkelen.

Een netwerk opbouwen en onderhouden is van groot belang, wij kunnen u daarin ondersteunen.

Ieder mens mag meedoen in de maatschappij. Ongeacht een beperking mag men zich ontwikkelen en ontplooien. Een ieder heeft het recht op eigen keuzes. Dat geldt voor leren, werken, wonen en vrijetijdsbesteding in een omgeving die daartoe de meeste kansen biedt.

Vragen?

De mensen van het Informatiecentrum zijn er om al je vragen te beantwoorden. Bel naar het Informatiecentrum van Herenwold vof: 0521-506196

Informatie

BTW-nummer: NL864371342B01