Begeleiding bij wonen

Eigen haard is goud waard

Bijna iedereen woont het liefst in zijn eigen huis, met zijn eigen keuken, douche, wc, slaapkamer en woonkamer. Dit geldt natuurlijk ook voor mensen met een beperking. De organisatie van een huishouden echter is niet niks. Als je zelfstandig gaat wonen kom je allerlei ingewikkelde zaken tegen en heb je van alles te bespreken.

De ondersteuning van Herenwold: Herenwold begeleidt hulpvragers bij het voeren van een huishouding en bij zelfstandig wonen. Ook helpt Herenwold de weg te vinden bij alle zaken waarmee iemand te maken krijgt die zelf een beperking heeft, of een kind met een beperking.

Activiteiten

  • Samen koken als middel tot contact
  • Leren zelfstandig maaltijden te bereiden
  • Invulling van de vrije tijd zoeken
  • Structuur bieden
  • Zelfstandig leren huishouden
  • Ondersteunen bij formele zaken
  • Ondersteuning bij schuldsanering
  • Budgetteren
  • Early intervention
  • Opvoedingsadvies

Onze uitgangspunten bij de begeleiding

De hulpvrager is klant en voert de regie over zijn/haar leven. Daar waar de hulpvrager ondersteuning nodig heeft coacht Herenwold hem/haar. We grijpen slechts in als een ander daarvan schade ondervindt of als de hulpvrager zelf ernstig in het gedrang komt.
Respect voor de inbreng van de hulpvrager (autonomie) is uitgangspunt. We praten niet over de hulpvrager, maar met de hulpvrager. De hulpvrager heeft het recht om fouten te maken en daarvan te leren. Daarbij moet de hulpvrager wel de gevolgen kunnen ervaren van haar gedrag. Van zowel begeleiders als hulpvragers vragen we zorgvuldig om te gaan met afspraken.

Maatwerk: daarover maken we heldere afspraken
Betrokkenheid en een persoonlijke benadering zijn onmisbaar bij de begeleiding van mensen met een beperking.
Ons streven is om de ondersteuningswijze aan te passen aan de omstandigheden en de ondersteuningsvraag.