Interessante websites

www.pgb.nl
Vereniging van budgethouders PerSaldo.

www.ciz.nl
Informatie rond indicatiestelling.

www.jeugdzorgnederland.nl
Bureau jeugdzorg en indicatiestelling.

www.ggznederland.nl
Geesteklijke gezondheids- en verslavingzorg.

www.exploreonline.nl
Als u hulp nodig hebt, maar zelf de baas wilt blijven.
Begeleiding bij wonen, werk en vrijetijd, maar ook bij mensen thuis of op een vrijwilligerswerkplek.

www.naar-keuze.nl
Naar-Keuze is de vereniging voor ouders en familieleden die het persoonsgebonden budget (PGB) besteden aan zorg en begeleiding voor mensen met een verstandelijke handicap, lichamelijke handicap en/of autistische stoornis.

www.inclusiefonderwijs.nl
Het doel van goed onderwijs is om samen met ouders, volwassenen en kinderen binnen een school te werken aan een optimale en excellente leerervaring op cognitief en sociaal terrein.

www.balansdigitaal.nl
Vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag zoals ADHD, dyslexie en PDD-NOS.

www.netwerkrondom.nl
Netwerk Rondom is een netwerk voor en door ouders. Ouders van kinderen met een verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel (NAH) of een stoornis in het autistisch spectrum.