Wlz-begeleiding

De functie begeleiding volgens de Wlz is gericht op het bevorderen, het behoud of het compenseren van zelfredzaamheid. De begeleiding is bedoeld voor mensen met een matige tot zware belemmering/beperking, die zonder deze begeleiding zouden moeten verblijven in een instelling of zouden verwaarlozen.
Onder de functie begeleiding vallen problemen en tekorten op vijf gebieden:

  • sociale redzaamheid
  • zich bewegen en verplaatsen
  • probleemgedrag
  • psychisch functioneren
  • oriëntatie- en geheugenproblemen

Bij sociale redzaamheid kunt u denken aan de volgende problemen: begrijpen wat anderen zeggen, een gesprek voeren, zich begrijpelijk maken, initiatief nemen voor en uitvoeren van eenvoudige taken, kunnen lezen, schrijven en rekenen, communicatiehulpmiddel gebruiken, dagelijkse bezigheden, problemen oplossen en besluiten nemen, dagelijkse routine regelen, zelf geld beheren, initiatief nemen voor en uitvoeren van complexere taken, zelf administratie bijhouden.

Herenwold vof kan u hiermee in nauw overleg bij begeleiden.