Zorg Op Maat
Welkom
Begeleiding bij werk
Dagopvang
Logeeropvang
Begeleiding bij wonen
Verpleging
Wiz begeleiding
PGB, WMO, Wiz en Jeugdwet
Bewindvoering, Mentorschap en Curatele
Foto's
Contacteer ons
Favoriete links
***** HERENWOLD *****
Favoriete links

www.pgb.nl
Vereniging van budgethouders PerSaldo

www.ciz.nl
Informatie rond indicatiestelling

www.jeugdzorgnederland.nl
Bureau jeugdzorg en indicatiestelling

www.ggznederland.nl
Geesteklijke gezondheids- en verslavingzorg

www.exploreonline.nl

Als u hulp nodig hebt, maar zelf de baas wilt blijven.
Begeleiding bij wonen, werk en vrijetijd, maar ook bij mensen thuis of op een vrijwilligerswerkplek.

www.naar-keuze.nl
Naar-Keuze is de vereniging voor ouders en familieleden die het persoonsgebonden budget (PGB) besteden aan zorg en begeleiding voor mensen met een verstandelijke handicap, lichamelijke handicap en/of autistische stoornis

www.inclusiefonderwijs.nl
Het doel van goed onderwijs is om samen met ouders, volwassenen en kinderen binnen een school te werken aan een optimale en excellente leerervaring op cognitief en sociaal terrein

www.balansdigitaal.nl
Vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag zoals ADHD, dyslexie en PDD-NOS.

www.netwerkrondom.nl
Netwerk Rondom is een netwerk voor en door ouders. Ouders van kinderen met een verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel (NAH) of een stoornis in het autistisch spectrum.